Regulamin sklepu

Regulamin sklepu mockawy.pl

§ 1 Informacje podstawowe

1. Sklep Internetowy mockawy.pl (w Regulaminie określany jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:
SEWIT Bartłomiej Kaliski
ul. Marulewska 79, 88-100 Inowrocław
NIP: 556-246-85-38; Regon: 381862947
Tel.: (+48) 600 335 022
(w Regulaminie określany jako „Sprzedawca”)
3. Produkty dostępne w Sklepie opisane są na stronach. Podane ceny wszystkich produktów są cenami brutto, a opłaty za dostawę podane będą osobno, zgodnie z wybraną opcją przez Klienta, chyba, że z uwagi na wartość zamówienia, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
4. Produkty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i gotowe do realizacji zgodnie z Regulaminem.
5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zakupione produkty w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
6. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
– poczty tradycyjnej
– poczty e-mail: biuro@mockawy.pl
– pod nr tel.: (+48) 600 335 022
7. „Konsument” to osoba fizyczna, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
§ 2 Zasady korzystania ze sklepu mockawy.pl

1. Korzystając ze Sklepu każdy Klient jest zobowiązany do:

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści mówiącej o przemocy, zniesławianiu czy też naruszaniu dóbr osobistych i praw osób trzecich,
– niezakłócania funkcjonowania Sklepu,
– 
nierozsyłania lub nieumieszczania w ramach Sklepu informacji typu spam,
– 
korzystania ze Sklepu w zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP,
– 
korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem a także z zasad korzystania z sieci Internet.

§ 3 Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia należy posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych),

2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

– wybór produktów oraz dodanie do koszyka,
– przejście na stronę zamówienia, oznaczoną ikoną koszyka,
– 
wybór rodzaju zakupów poprzez rejestrację własnego konta lub zamówienie bez rejestracji,
– 
wypełnienie formularza danych osobowych i adresowych,
– 
wybór formy dostawy,
– 
potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji Regulaminu,
– 
wybór metody płatności,
– 
potwierdzenie złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

3. W przypadku podania nieprawidłowych danych, Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich aktualizacji,

4. W przypadku płatności przelewem w systemie Paynow zostaną Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 4 Rabaty

1. Z rabatów mogą korzystać tylko zarejestrowani Klienci Sklepu.

2. Kupony rabatowe można wykorzystać wpisując w odpowiednie pole na etapie składania zamówienia. Kod na danym koncie można wykorzystać tylko raz.

3. Promocje i kody rabatowe nie łączą się.

§ 5 Płatności

1. W celu realizacji zamówienia, można skorzystać z następujących metod płatności: 

– przelew na konto bankowe na rachunek bankowy: mBank, nr konta: 58 1140 2004 0000 3502 7824 2022
– zapłaty z wykorzystaniem systemu Paynow,
– 
zapłaty gotówką za przesyłkę pobraniową.

§ 6 Dostawa i odbiór

1. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówione produkty zostaną wysłane w ciągu 24h (podany czas dotyczy dni roboczych) od momentu otrzymania zapłaty.

2. W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem zostanie ona wysłana w ciągu 24h (podany czas dotyczy dni roboczych) od dnia przesłania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3. Koszt przesyłki jest każdorazowo podawany przed złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych dodatkowych opłat.

4. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca.

5. Jeżeli dany produkt zakupiony przez Klienta, zostanie przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Klienta dopiero z chwilą jego wydania. Jednakże w sytuacji, gdy Klient zażyczy sobie skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to Sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.

6. Do zakupionych produktów każdorazowo dołączane jest potwierdzenie zakupu.

§ 7 Reklamacje

1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną z dołączoną dokumentacją zdjęciową i opisem uszkodzonego produktu.

3. Jeżeli wadliwy produkt nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

– naprawy lub wymiany na nowy,
– obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości),
– 
odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna),
– 
na zasadach ustalonych aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego

4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako Konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli dany produkt został nabyty przez Klienta Sklepu, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupu zgodnie  z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe. Do pobrania

3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w stosunku do przedmiotów, które dostarczamy Państwu w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przedmiotem takim jest w szczególności kawa i herbata w każdej formie w jakiej jest oferowana do sprzedaży przez Sklep.

4. W przypadku odstąpienia od w/w umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w  tym  koszty  dostarczenia  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów  wynikających  z  wybranego  przez Państwa  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia  oferowany  przez  nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od w/w umowy.

§ 9 Wykorzystanie danych osobowych

1. Dokonując zakupów w Sklepie mockawy.pl wyrażając Państwo zgodę, że podane dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów.

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep może przesłać na zarejestrowany adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety satysfakcji klienta, która będzie służyć w zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie ma obowiązku wypełniać przesłanej ankiety.

4. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§ 11 Ogólne warunki gwarancji

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku niektórych produktów, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest wskazywana na podstronie Sklepu z danym produktem.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej,

3. Zgłoś błędne dane produktu
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie dane i opisy produktów były poprawne, jednak nie gwarantujemy, że wszystkie publikowane informacje nie zawierają błędów, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec sklepu!
Jeżeli został znaleziony błąd, prosimy o zgłoszenie go poprzez formularz kontaktowy abyśmy mogli nanieść odpowiednie poprawki!
 

Bezpłatna dostawa już od 199 zł

Lista oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę o podanie prawidłowego adresu email, na który wyślemy powiadomienie o dostępności
0
    0
    Mój Koszyk
    Koszyk jest pustyKontynuuj zakupy